رویه مفصلی سر دنده
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
زاویه دنده
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

ناودان دنده ای


Costal groove :
Located in the lower inner border of the rib, lodging the intercostal vessels and nerve

:ناودان دنده ای
در قسمت تحتانی کنار داخلی قرار گرفته و حاوی عروق و اعصاب بین دنده ای است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *