تکمه دنده
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
ناودان دنده ای
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

رویه مفصلی سر دنده


Facets of head of rib :
The head is wedge shaped and has two articular facets separated by a wedge of bone

:رویه مفصلی سر دنده
سر دنده گوه ای شکل است و دو رویه ی مفصلی دارد که توسط بیرون زدگی استخوان از هم جدا شده اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *