گردن دنده
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
رویه مفصلی سر دنده
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

تکمه دنده


Tubercle of rib :
The knob on the posterior surface of a rib, at the junction of its neck and shaft, it consists of an articular and a non-articular portion

:تکمه دنده
تکمه ای در سطح خلفی دنده، در محل اتصال گردن دنده به تنه آن است، تکمه شامل قسمت مفصلی و غیر مفصلی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *