نوکلئوس پولپوزوس
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
مفصل کوستوترانسورس
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مفصل کوستوورتبرال


Costovertebral joint :
Is the joint that connect the rib to the vertebral column

:مفصل کوستوورتبرال
مفصلی است که دنده را به ستون مهره ای متصل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *