استخوان هیپ (استخوان بی نام)
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
ساکروم
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

ستیغ ایلیوم (یا ستیغ ایلیاک)Crest of the ilium (or iliac crest) :
Is the superior border of the wing of ilium and the superiolateral margin of the greater (false) pelvis

:ستیغ ایلیوم (یا ستیغ ایلیاک)
لبه فوقانی بال ایلیوم و حاشیه فوقانی خارجی لگن بزرگ (کاذب) است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *