ستیغ ایلیوم (یا ستیغ ایلیاک)
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
خار ایلیاک قدامی فوقانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

ساکروم


Sacrum :
A triangular bone in the lower back formed from fused vertebrae and situated between the two hip bones of the pelvis

:ساکروم
استخوان مثلثی در قسمت پایینی کمر است که از مهره های متصل شده تشکیل شده و بین دو استخوان هیپ واقع شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *