زائده تاج خروسی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
سوراخ روتاندوم
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

صفحه ی غربالی

Nunc felis. Curabitur ac ipsum. Pellentesque nibh ultricies est. Maecenas consequat, augue a venenatis risus. Ut id mollis vel, lacinia quam. Praesent blandit malesuada. Suspendisse commodo

صفحه ی غربالی

صفحه ی غربالی


Cribriform plate:
The horizontal bone plate perforated with several holes for the passage of olfactory nerve filaments from the nasal cavity

صفحه ی غربالی:

صفحه استخوانی افقی که دارای چندین سوراخ برای عبور رشته های عصب بویایی از حفره ی بینی می باشد

دیدگاه ها بسته شده است