حفره مثلثی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
بریدگی بین تراگوسی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

سیمبا


Cymba :
Depression surrounded by the crus of the helix below and the inferior crus of anthelix above

:سیمبا
یک فرورفتگی که توسط پایک هلیکس در پایین و پایک تحتانی آنتی هلیکس در بالا احاطه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *