حفره ی اسکافوئید
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
سیمبا
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

حفره مثلثی


Triangular fossa :
Tiny depression between the crura of anthelix

:حفره مثلثی
یک فرورفتگی جزئی بین پایک های آنتی هلیکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *