سر استخوانچه رکابی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
حفره مثلثی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

حفره ی اسکافوئید


Scaphoid fossa :
The depression between the helix and anthelix

:حفره ی اسکافوئید
فرورفتگی بین هلیکس و آنتی هلیکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *