پایک خلفی استخوانچه رکابی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
حفره ی اسکافوئید
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

سر استخوانچه رکابی


Head of stapes :
Presents a depression, which is covered by cartilage, and articulates with the lenticular process of the incus

:سر استخوانچه رکابی
یک فرورفتگی که با غضروف پوشیده شده و با زائده عدسی استخوانچه سندانی مفصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *