عضله بالابرنده کتف
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله گیجگاهی
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله پایین آورنده ابرو


Depressor supercillii muscle :

:عضله پایین آورنده ابرو

Origin: Medial orbital rim

مبدا: لبه کاسه چشمی داخلی

Insertion: Skin below the eyebrow

انتها: پوست زیر ابرو

Innervation: Temporal branch of the facial nerve (CN VII)

عصب دهی: شاخه گیجگاهی عصب صورتی

Function: Depresses the eyebrow

عملکرد: ابرو را پایین می برد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *