مفاصل اینترفالانژیال پروگزیمال
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
اکستنسور رتیناکولوم
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

مفاصل اینترفالانژیال دیستال


Distal interphalangeal joints:
Are the hinge joints between the second and third phalanges of the fingers

:مفاصل اینترفالانژیال دیستال
مفاصل لولایی بین بندهای دوم و سوم انگشتان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *