مفاصل اینترفالانژیال دیستال
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
فلکسور رتیناکولوم
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

اکستنسور رتیناکولومExtensor retinaculum:
Is an anatomical term for the thickened part of the antebrachial fascia that holds the tendons of the extensor muscles in place. It is located on the back of the forearm, just proximal to the hand

: اکستنسور رتیناکولوم
یک اصطلاح آناتومیکی برای قسمت ضخیم شده ازفاسیای ساعد است که تاندون های عضلات بازکننده را در جای خود نگه می دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *