ورید صافنوس بزرگ
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
ورید صافنوس کوچک
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

قوس وریدی پشت پا


Dorsal venous arch of the foot:
Is a superficial vein that connects the small saphenous vein and the great saphenous vein

:قوس وریدی پشت پا
یک ورید سطحی است که ورید های صافنوس کوچک و بزرگ را به هم وصل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *