شریان پرونئال
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
قوس وریدی پشت پا
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

ورید صافنوس بزرگ

Great saphenous vein:
Is a large, subcutaneous, superficial vein of the leg. It originates from the union of the dorsal vein of the great toe and dorsal venous network of the foot, more precisely, from the medial marginal vein

:ورید صافنوس بزرگ
ورید بزرگ، زیر جلدی و سطحی پا است. از اتصال ورید دورسال انگشت بزرگ و شبکه وریدی دورسال پا و به طور دقیق تر از ورید مارژینال داخلی مبدا می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *