شریان پودندال خارجی سطحی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
ورید صافنوس بزرگ
۱۳۹۹/۰۲/۰۱

شریان پرونئال


Peroneal artery:
Is a branch of the posterior tibial artery and supplies blood to the lateral (or outer-side) portion of the leg

:شریان پرونئال
شاخه ای از شریان تیبیال خلفی است و خونرسانی قسمت خارجی ساق را برعهده دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *