تلاقی سینوس‌ها
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
قنات مغزی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

سخت‌شامهDura mater :

The tough fibrous membrane that envelops the brain and spinal cord external to the arachnoid and pia mater

: سخت‌شامه

غشای فیبروزی سخت که مغز و طناب نخاعی را در خارج عنکبوتیه و نرم‌شامه در احاطه کرده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *