سینوس مستقیم
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
سخت‌شامه
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

تلاقی سینوس‌هاConfluence of sinuses :

Is the connecting point of the superior sagittal sinus, straight sinus, and occipital sinus and found deep to the occipital protuberance of the skull

: تلاقی سینوس‌ها

محل ارتباط سینوس ساجیتال فوقانی، سینوس مستقیم و سینوس پس‌سری می‌باشد و در عمق برآمدگی پس‌سری جمجمه قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *