کولیکولوس تحتانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
هسته دم دار
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

اپی تالاموس


Epithalamus:

A dorsal segment of the diencephalon which includes the habenula and their interconnecting fibers, the habenular commissure, the stria medullaris, and the pineal body

: اپی تالاموس

بخش پشتی دیانسفالون است که شامل هابنولا و رشته های ارتباطی آن، رابط هابنولا، استریا مدولاریس و غده پینه آل است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *