اپی تالاموس
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
شبکه کوروئید
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

هسته دم دار


Caudate nucleus :

Are paired nuclei which along with the globus pallidus and putamen make up the basal ganglia. It has three parts: head, body and tail

: هسته دم دار

هسته زوجی است که همراه با گلوبوس پالیدوس و پوتامن هسته های قاعده ای را تشکیل می دهند. این هسته دارای سه قسمت سر، تنه و دم است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *