هسته دم دار
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
غده پینه آل
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

شبکه کوروئید
Choroid plexus :

A highly vascular portion of the pia mater that projects into the ventricles of the brain and secretes cerebrospinal fluid

:شبکه کوروئید

بخشی پر عروق از نرم شامه می باشد که به داخل بطن های مغز برآمده شده و مایع مغزی نخاعی را ترشح می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *