شبکه کوروئید
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
اتصال بین تالاموسی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

غده پینه آل
Pineal gland :

A small, typically cone-shaped structure of the brain that arises from the roof of the third ventricle, is enclosed by the pia mater, and functions primarily as an endocrine gland secreting melatonin

: غده پینه آل

ساختاری کوچک و معمولا مخروطی شکل از مغز می باشد که از سقف بطن سوم بیرون زده و توسط نرم شامه دربرگرفته می شود و عملکرد اصلی آن به عنوان غده درون ریز ترشح کننده ملاتونین می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *