سوراخ اتموئیدال قدامی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
ژوگوم
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

خار اتموئیدال اسفنوئید

خار اتموئید


Ethmoidal spine:
A prominent spine in front of the superior surface of the body of the sphenoid bone for articulation with the cribriform plate of the ethmoid

خار اتموئیدال اسفنوئید:

خار برجسته ای در جلوی سطح فوقانی تنه استخوان اسفنوئید جهت مفصل شدن با صفحه غربالی استخوان اتموئید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *