سوراخ اتموئیدال خلفی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
خار اتموئیدال اسفنوئید
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

سوراخ اتموئیدال قدامی

سوراخ اتموئیدال قدامی


Anterior ethmoidal foramen:
Lateral to either olfactory groove are the internal openings of the anterior ethmoidal foramina

سوراخ اتموئیدال قدامی:

در هر طرف ناودان بویایی منافذ داخلی سوراخ های اتموئیدال قدامی قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *