سوراخ کور
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
سوراخ اتموئیدال قدامی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

سوراخ اتموئیدال خلفی

سوراخ اتموئیدال خلفی


Posterior ethmoidal foramen:
Lateral to either olfactory groove are the internal openings of the posterior ethmoidal foramina

سوراخ اتموئیدال خلفی:

در هر طرف ناودان بویایی منافذ داخلی سوراخ های اتموئیدال خلفی قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *