ناودان بویایی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
سوراخ اتموئیدال خلفی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

سوراخ کور

سوراخ کور


Foramen cecum:
A small round depression in the midline of the floor of the anterior fossa of the skull between the base of the frontal crest and the crista galli of the ethmoid bone

سوراخ کور:

یک تورفتگی کوچک دایره ای شکل در خط میانی کف حفره قدامی جمجمه بین قاعده ی ستیغ پیشانی و کریستا گالی از استخوان اتموئید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *