عضله اکستنسور کارپی رادیالیس برویس
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله بازکننده انگشت کوچک
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله بازکننده انگشتانExtensor digitorum muscle :

:عضله بازکننده انگشتان

Origin: : Lateral epicondyle of humerus

مبداء: اپیکوندیل خارجی بازو

Insertion:Extensor hood of each medial four finger

انتها: کلاهک های بازکننده چهار انگشت داخلی

innervation: ‎Posterior interosseous nerve (deep branch of radial nerve)

عصب دهی:عصب بین استخوانی خلفی (شاخه عمقی عصب رادیال)

Function:Extends medial four fingers and contributes to extension at the wrist

عملکرد:باز کردن چهار انگشت داخلی ومشارکت در باز کردن مچ دست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *