زائده استایلوئید
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
زائده ی ماستوئید
۱۳۹۷/۰۸/۲۲

مجرای گوشی خارجی

مجرای گوشی خارجی


مجرای گوشی خارجی


External acoustic meatus:
The passage leading inward through the tympanic portion of the temporal bone, from the auricle to the tympanic membrane

مجرای گوشی خارجی:

مجرایی در بخش پتروس استخوان گیجگاهی که از لاله ی گوش تا پرده ی صماخ کشیده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *