زائده واژینال
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
مجرای گوشی خارجی
۱۳۹۷/۰۸/۲۲

زائده استایلوئید

زائده استایلوئید


Styloid process:
A slender pointed piece of bone just below the ear that projects down and forward from the inferior surface of the temporal bone

زائده استایلوئید:

قطعه استخوانی باریک، بلند و نوک تیز درست زیر گوش که به سمت جلو و پایین از سطح تحتانی استخوان تمپورال بیرون زدگی پیدا کرده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *