ورید گیجگاهی سطحی
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
شریان کاروتید مشترک
۱۳۹۸/۰۲/۱۸

ورید جوگولار خارجی
External jugular vein:

Forms where the retro-mandibular and posterior auricular veins communicate, within the parotid gland on either side of the mandible. It follows the back edge of the masseter muscle, and crosses the sternomastoid muscles

:ورید ژوگولار خارجی

در جایی که ورید های رترومندیبولار و گوشی خلفی به هم متصل می شوند، در داخل غده پاروتید در هر سمت فک تحتانی تشکیل می شود. در امتداد لبه خلفی عضله ماضغه به پیش می رود و از روی عضلات استرنوماستوئید عبور می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *