ورید جوگولار خارجی
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
ورید جوگولار قدامی
۱۳۹۸/۰۲/۱۸

شریان کاروتید مشترک
Common carotid artery:
Divides into two branches, the external carotid, the internal carotid. Provides the main blood supply to the head and neck region. Ascends lateral to the trachea and esophagus within a deep cervical fascia with the internal jugular vein and the vagus nerve

:شریان کاروتید مشترک

به دو شاخه ی کاروتید خارجی و کاروتید داخلی تقسیم می شود. قسمت عمده خون ناحیه سر و گردن را تامین می کند. از سمت خارج تراشه و مری در داخل فاسیای گردنی عمقی به همراه ورید جوگولار داخلی و عصب واگ صعود می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *