شریان کاروتید مشترک
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
ورید صورتی مشترک
۱۳۹۸/۰۲/۱۸

ورید جوگولار قدامی


Anterior jugular vein:
Origin as the confluence of several small superficial submandibular veins. Descends near the midline, medial to the anterior border of the sternocleidomastoid muscle

:ورید جوگولار قدامی

از تلاقی چندین ورید ساب مندیبولار سطحی کوچک منشا می گیرد. در نزدیکی خط وسط، داخل لبه قدامی عضله استرنوکلیدوماستوئید نزول می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *