روستروم
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
بالاترین خط پس گردنی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

برآمدگی پس سری خارجی

برآمدگی پس سری خارجی


برآمدگی پس سری خارجی


External occipital protuberance:
A prominence on the outer surface of the occipital bone midway between the upper border and the foramen magnum

برآمدگی پس سری خارجی:

یک برآمدگی بر سطح خارجی استخوان پس سری در حد فاصل بین لبه بالایی و سوراخ مگنوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *