برآمدگی پس سری خارجی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
خط پس گردنی فوقانی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

بالاترین خط پس گردنی

بالاترین خط پس گردنی


Highest nuchal line:
The upper curved lines on the external surface of the occipital bone

بالاترین خط پس گردنی:

بالاترین خطوط منحنی بر روی سطح خارجی استخوان پس سری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *