چادرینه مخچه
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
بطن‌های طرفی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

داس مغز


Falx cerebri :

Folds of dura mater separating the hemispheres of the brain that lies between the cerebral hemispheres and contains the sagittal sinuses

: داس مغز

چینی از سخت‌شامه است که نیمکره‌های مغزی را از هم جدا می کند و بین نیمکره‌های مغز قرار گرفته و محتوی سینوس‌های ساژیتال است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *