سینوس پتروزال فوقانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
داس مغز
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

چادرینه مخچه


Tentorium cerebri :

An arched fold of dura mater that covers the upper surface of the cerebellum and supports the occipital lobes of the cerebrum

:چادرینه مخچه

یک چین قوسی شکل از سخت‌شامه است که سطح فوقانی مخچه را می‌پوشاند و لوب‌های پس‌سری مغز را محافظت می‌کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *