ندول
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
لوب فلوکولوندولار
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

هسته فاستیجیال


Fastigial nucleus:
A nucleus lying near the midline in the roof of the fourth ventricle of the brain

:هسته فاستیجیال
هسته ای است که در نزدیکی خط وسط در سقف بطن چهارم مغز قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *