هسته فاستیجیال
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شیار خلفی خارجی مخچه
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

لوب فلوکولوندولار


Flocculonodular lobe:
Is a lobe of the cerebellum that consists of the nodule and the flocculus

:لوب فلوکولوندولار
لوبی از مخچه است که شامل ندول و فلوکول می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *