ورید صافنوس کوچک
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
ورید پوپلیتئال
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

ورید رانیFemoral vein:
Is a vein that accompanies the femoral artery in the femoral sheath. It begins at the adductor hiatus and is a continuation of the popliteal vein

:ورید رانی
وریدی است که شریان رانی را در غلاف رانی همراهی می کند. این ورید در محل ادکتور هیاتوس شروع شده و ادامه ورید پوپلیته آل است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *