ناودان برای سینوس ساژیتال فوقانی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
سوراخ بیضی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

سوراخ روتاندوم

سوراخ روتاندوم


Foramen rotundum:
A circular aperture in the anterior and medial part of the greater wing of the sphenoid that gives passage to the maxillary nerve

سوراخ روتاندوم:

روزنه ای دایره ای شکل در قسمت قدامی و داخلی بال بزرگ استخوان اسفنوئید که مسیر عبوری برای عصب ماگزیلاری ایجاد می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *