ستیغ فرونتال
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
سوراخ روتاندوم
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

ناودان برای سینوس ساژیتال فوقانی

ناودان برای سینوس ساجیتال فوقانی


Groove for superior sagittal sinus:
The groove in the midline of the inner table of the calvaria lodging the superior sagittal sinus

ناودان برای سینوس ساژیتال فوقانی:

ناودان برای سینوس ساجیتال فوقانی : ناودانی در خط میانی در سمت داخلی سقف کاسه سر که محل قرارگیری سینوس ساجیتال فوقانی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *