حفره ی گرانولی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
ناودان برای سینوس ساژیتال فوقانی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

ستیغ فرونتال

ستیغ فرونتال


Frontal crest:
A ridge arising at the termination of the sagittal sulcus on the cerebral surface of the frontal bone and ending at the foramen cecum

ستیغ فرونتال:
یک برجستگی است که از انتهای شیار ساژیتال در سطح مخی استخوان پیشانی شروع شده و در سوراخ کور به اتمام می رسد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *