سپتوم پلوسیدوم
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
تیغه انتهایی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

فورنیکس


Fornix :

A body of nerve fibers lying beneath the corpus callosum with which they are continuous posteriorly and serving to integrate the hippocampus with other parts of the brain

:فورنیکس

بخشی از الیاف عصبی است که در زیر جسم پینه ای قرار دارد و به سمت خلف امتداد یافته و مسئول مرتبط کردن هیپوکامپ با سایر بخش های مغز می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *