معده
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
تنه ی معده
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

فوندوس معده


Fundus of stomach : The upper part of the stomach next to the cardia

قسمت فوقانی معده که نزدیک به کاردیا قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *