عصب نخاعی گردنی ۱
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
تکمه کونئاتوس
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

تکمه گراسیلیس


Gracilis tubercle:

A swelling at the upper end of the Gracilis fasciculus that contains the the Gracilis nucleus , which receives fibers from sensory nerves of the Lower part of the body

:تکمه گراسیلیس

یک برآمدگی در انتهای فوقانی فاسیکولوس گراسیلیس است که شامل هسته گراسیلیس می باشد و الیاف حسی را از قسمت تحتانی بدن دریافت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *