تنه ی استخوان هایوئید
۱۳۹۸/۰۱/۱۷
زائده ی کوچک شاخی استخوان هایوئید
۱۳۹۸/۰۱/۱۷

زائده ی بزرگتر استخوان هایوئید


Greater horn (cornu)of hyoid bone:
The larger and more lateral of the two lateral projections on each side of the hyoid bone

:زائده ی بزرگتر استخوان هایوئید

زائده ی بزرگتر و خارجی تر هر سمت استخوان هایوئید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *