زائده ی بزرگتر استخوان هایوئید
۱۳۹۸/۰۱/۱۷
عصب به عضلات اینفراهایوئید
۱۳۹۸/۰۱/۱۷

زائده ی کوچک شاخی استخوان هایوئید


Lesser horn (cornu)of hyoid bone:
The small, horn-like projection from the junction of the greater cornu and body of the hyoid

:زائده ی کوچک شاخی استخوان هایوئید

زائده ی کوچک شاخی شکل در محل اتصال شاخ بزرگ و بدنه ی استخوان هایوئید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *