زائده ی کوچک شاخی استخوان هایوئید
۱۳۹۸/۰۱/۱۷
ستیغ بینی
۱۳۹۸/۰۱/۱۷

عصب به عضلات اینفراهایوئید


Nerve to infrahyoid muscles :
Branches from the ansa cervicalis innervate most of the infrahyoid muscles

:عصب به عضلات اینفراهایوئید
شاخه هایی از قوس گردنی که به بیشتر عضلات اینفراهیوئید عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *