عصب به عضلات اینفراهایوئید
۱۳۹۸/۰۱/۲۰
ستیغ ثنایایی
۱۳۹۸/۰۱/۲۰

ستیغ بینی


Nasal crest:
The midline ridge in the floor of the nasal cavity to which the vomer is attached

:ستیغ بینی
 ستیغی میانی در کف حفره بینی که ومر به آن متصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *